Keine Ergebnisse gefunden

Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.

Keine Ergebnisse gefunden

Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.

Keine Ergebnisse gefunden

Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.

Buổi thờ phượng tiếp theo còn

Tag(s)

:

Stunde(N)

:

Minute(N)

:

Sekunde(N)

Keine Ergebnisse gefunden

Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.

“ Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét.”

Có phải tất cả “việc đoán xét” đều sai không ? Chúa Giê-xu đã lên án “việc đoán xét” gay gắt, chỉ trích với động cơ đạo đức giả, tự xưng công bình. Nhưng trong toàn bộ Kinh Thánh, Chúa đã ra lệnh rõ ràng cho các Cơ Đốc nhân chỉ ra tội lỗi một cách yêu thương và nâng đỡ nhau để sống thánh khiết. Chỗ của chúng ta không phải là xác định động cơ của họ, nhưng trách nhiệm của chúng ta là mềm mại nhận biết hành vi mà Chúa đã đoán xét là “tội lỗi”. Mục đích là để hòa giải người đó với Chúa và những người khác, để tội lỗi không lan ra (Ma-thi-ơ 18 : 15-17, I Cô-rinh-tô 5: 5-7, Hê-bơ-rơ 12:15, Gia-cơ 5: 19-20).    

Keine Ergebnisse gefunden

Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.

Keine Ergebnisse gefunden

Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.