Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Frankfurt / Rhein-Main

Thờ phượng Chúa mỗi Chúa nhựt

Thời gian:

Lúc 12 giờ 30

Địa điểm:

Christuskirche

Merianplatz 13

60316 Frankfurt