Giờ Thờ Phượng Chúa

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Frankfurt / Rhein-Main Thờ phượng Chúa mỗi Chúa nhựt Thời gian: Lúc 12 giờ 30 Địa điểm: Christuskirche Merianplatz 13 60316...